Kund: Restaurang Flying Dog Stockholm Typ: Vägg

IMG_1222