Kund: omstART Slussen

image

image

imageGraffitisthlms KAOS Lars Hjertstedt är en av Graffitikonstnärerna som deltar i OMSTart Slussen

Initiativtagarna till projektet är Pärra Andreasson och Kerstin Simonsson En del av alla fantastiska graffitikonstnärer som finns i Sverige har bjudits in för att delta i projektet OMSTart Slussen. Graffitikonstnärerna kommer gemensamt att skapa ett  konstverk på Kolingsborg genom att måla under, bredvid och över varandra.

Graffitikonstnärerna är bland annat Kaos Fits Nug Ruskig Gouge Erse Ikaroz Blue RolfCarlWerner

– Detta är en introduktion till graffitins möjligheter då det hanteras som konst. Det är inget bestående ingrepp i staden utan ett tillfälligt projekt, men kan bli ett utflyktsmål för både stockholmare och besökare, säger Stockholm konsts chef Mårten Castenfors i ett pressmeddelande

Framväxten av verket är öppen för alla att följa och det kommer dessutom att filmas och tonsättas. När konstverket står klart visas det i sin helhet under några veckor, skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande

Från nolltolerans till lagliga väggar

Att stadens politiker tillåter ett offentligt graffitiverk mitt på Slussen är en helomvändning från den förra majoritetens negativa inställning till gatukonst. 2007 instiftade den borgerliga alliansen nolltolerans mot graffiti i den så kallade klotterpolicyn. Där stod att staden ”inte ska medverka till eller stödja verksamheter eller evenemang som inte klart tar avstånd från klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse”.

Men så i höstas avskaffade den röd-grön-rosa majoriteten nolltoleransen, och nu planerar man för lagliga graffitiväggar på Södermalm.

Projektfotograf: Carolina Sophia Jensen

 

Fotnot: del av text tagit från SVT Mattias Lodding